REGULAMIN KARTUZY TRIATHLON MTB 2017

 

I. ORGANIZATORZY

 • Gmina Kartuzy
 • Centrum Sportów Wodnych i Promocji Regionu na Złotej Górze w Brodnicy Górnej k. Kartuz
 • PAS-JA Rekreacja Szkolenia Doradztwo Krystyna Dwórznik
 • Fundacja Silni Ciałem Niezłomni Duchem

II. TERMIN I MIEJSCE

 • 29 lipiec 2017
 • Centrum Sportów Wodnych i Promocji Regionu na Złotej Górze w Brodnicy Górnej k. Kartuz

III. CEL

 • Popularyzacja triathlonu jako sportu powszechnego w tym pływania, biegania  i jazdy rowerem
 • Promocja zdrowego stylu życia
 • Promocja Gminy i Miasta Kartuzy

IV. DYSTANS I TRASA

 • Dystans sprint 0,75 km pływania; 20km jazdy rowerem; 5 km biegu.
 • Dystans olimpijski 1,5 km pływania; 40km jazdy rowerem; 10 km biegu.
 • Charakterystyka trasy:

Trasa pływacka:
• sprint: 0,75 km (750 m),
• olimpijski: 1,5 km (1500 m),
• start z wody – Centrum Sportów Wodnych i Promocji Regionu na Złotej Górze
• średnia temperatura wody w lipcu w Jeziorze Brodno Wielkie 16-18°C,
• kombinezony neoprenowe – dozwolone,
• wszystkie boje mijamy prawym ramieniem,
• trasa zabezpieczona przez służby ratownictwa WOPR.
Trasa rowerowa:
• sprint: 20 km,
• olimpijski 40km,
• trasa oznaczona, częściowo zamknięta dla ruchu drogowego, z ruchem wahadłowym kierowanym prze osoby uprawnione,
• kask podczas konkurencji rowerowej obowiązkowy,
• zawody w konwencji z draftingiem,
• sugerowane rowery mtb lub przełajowe, zabronione rowery szosowe, przystawki i kierownice do jazdy na czas,
• trasa zabezpieczona przez służby ratownictwa medycznego.
Trasa biegowa:
• sprint: 5 km,
• olimpijski: 10 km,
• trasa oznaczona, zamknięta, z ruchem lewostronnym,
• trasa zabezpieczona przez służby ratownictwa medycznego.
Strefa zmian:
• długość około 30m, szerokość około 8m,
• dobieg do strefy zmian po pływaniu ok 30m,
• strefa jednokierunkowa,
• belka oddalona od końca strefy ok 10m.
Punkt odświeżania:
• na początku pętli rowerowej,
• na pętli biegowej,
• na mecie,
• organizator nie przyjmuje indywidualnych odżywek zawodników.

V. POMIAR CZASU

 1. Elektroniczny pomiar czasu prowadzony będzie przez profesjonalną firmę pomiarową.
 2. Na trasie Imprezy będą znajdowały się punkty kontrolne pomiaru czasu. Uczestnicy skracający trasę zostaną zdyskwalifikowani.
 3. Pomiar czasu odbywa się z pomocą zwrotnych chipów.
 4. Pozostawanie na trasie Imprezy po upływie wyznaczonego czasu, jak również nie stosowanie się do decyzji sędziów przenosi na uczestników odpowiedzialność stosownie do obowiązujących przepisów Kodeksu Cywilnego i prawa o ruchu drogowym.

VI. ZGŁOSZENIA I OPŁATA STARTOWA

 1. Zgłoszenia będą przyjmowane poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na oficjalnej stronie internetowej zawodów: www.triathlonkartuzy.pl w zakładce rejestracja do dnia 27.07.2017.
 2. Zawodnicy startujący indywidualnie powinni dokonać opłaty startowej przelewem w następujących kwotach i terminach:

Termin/Dystans

Sprint/opłata

Olimpijski/opłata

31.12.2017

100,00 PLN

140,00

31.03.2017

120,00 PLN

170,00

30.05.2017

160,00 PLN

200,00

27.07.2017

200,00 PLN

240,00

 

 • Zawody Kartuzy Triathlon należą do cyklu imprez. Zawodnicy, którzy zamierzają wziąć udział w większej ilości wyścigów z cyklu mogą wykupić drugi wyścig z 10% rabatem oraz trzeci wyścig z 15% rabatem na podstawie otrzymanego kodu rabatowego.

 

3. Zawodnicy startujący w sztafetach powinni dokonać opłaty startowej przelewem w następujących kwotach i terminach:

Termin/Dystans

Sprint/opłata

Olimpijski/opłata

31.12.2017

180,00 PLN

210,00

31.03.2017

210,00 PLN

240,00

30.05.2017

240,00 PLN

270,00

27.07.2017

270,00 PLN

300,00

 

 1. Dla rejestracji elektronicznej wpisowe musi zostać wniesione i zaksięgowane na rachunku bankowym poprzez link, przesłany na skrzynkę e-mail zawodnika zgłaszającego się elektronicznie do imprezy, najpóźniej do dnia 27 lipca 2017 r. do godz. 23:59. Za datę zapłaty uważa się datę uznania na rachunku bankowym Organizatora. Dopuszcza się okazanie potwierdzenia przelewu bankowego.
 2. Uczestnik zostanie wpisany na listę startową po zarejestrowaniu się poprzez formularz zgłoszeniowy oraz zaksięgowaniu opłaty startowej.
 3. Wpisowe nie podlega zwrotowi.
 4. Wpisowe nie podlega przepisaniu na inny rok Imprezy.
 5. Wpisowe podlega jednorazowemu przepisaniu na innego uczestnika. Opłata wynosi
  30 zł. W celu przepisania należy przesłać zapytanie drogą mailową.
 6. W ramach opłaty startowej każdy uczestnik otrzymuje:
  • pakiet numerów startowych,
  • czepek,
  • pamiątkową koszulkę techniczną,
  • napoje (woda, napoje izotoniczne),
  • pamiątkowy medal wręczany na mecie.
  • upominki marki Ziaja
  • odżywki marki Fitness Authorithy
  • dietetyczna herbata marki Soti
 1. Organizator nie zapewnia pokrowców na rower w strefie zmian.
 2. Organizator zabrania Uczestnikom sprzedaży odebranych pakietów startowych
  oraz zamiany chipów pomiędzy Uczestnikami pod rygorem dyskwalifikacji.

VII. ZASADY UCZESTNICTWA

 1. Obowiązuje limit uczestników – 400 osób (200 sprint/200 olimpijski) W tym 20 miejsc zarezerwowanych dla organizatora.
 2. W Imprezie mogą uczestniczyć osoby, urodzone do 2003 r włącznie, w przypadku osób niepełnoletnich oświadczenie podpisuje pełnoprawny opiekun.
 3. Uczestnicy zobowiązani są do posiadania dokumentu potwierdzającego tożsamość w chwili potwierdzenia zgłoszenia i odbioru pakietów startowych.
 4. Dopuszcza się udział sztafet 2 i 3 osobowych w klasyfikacji wspólnej OPEN (żeńskie, męskie, mieszane).
 5. Uczestnik otrzyma pakiet numerów startowych, które należy umieścić we właściwym, widocznym miejscu. 1 nr na kask (z przodu), 2 nr na kask (boki kasku) 1 nr na rower (sztyca), 1 nr startowy (na taśmę startową, zakładany na rower i bieg), 1 nr depozytowy do depozytu.
 6. Numer startowy w trakcie konkurencji kolarskiej powinien być umieszczony na dolnej części pleców, w trakcie konkurencji biegowej – z przodu.
 7. Uczestnicy Imprezy oraz wszystkie inne osoby, które znajdują się na terenie Imprezy obowiązani są zachowywać się w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu innych osób obecnych na Imprezie, a w szczególności przestrzegać postanowień Regulaminu. Zakazane jest niszczenie oznaczeń
  i tablic informacyjnych, nośników reklamowych, urządzeń i sprzętu znajdującego się na terenie Imprezy, itp.
 8. Każdy zawodnik w strefie startu i podczas konkurencji pływackiej musi posiadać umieszczony na głowie czepek otrzymany w pakiecie startowym.
 9. Rozpoczęcie jazdy rowerowej może nastąpić wyłącznie po przekroczeniu belki umieszczonej kilkanaście metrów za strefą zmian. Sędziowie zawodów mają prawo do wykluczenia uczestnika, który nie spełni w/w reguły.
 10. Kończąc rywalizację w części rowerowej Zawodnicy zsiadają z roweru przed belką umieszczoną kilkanaście metrów przed strefą zmian i dobiegają
  z rowerem do w/w strefy.
 11. Zapięty kask podczas konkurencji rowerowej – OBOWIĄZKOWY. Sędziowie zawodów mają prawo do wykluczenia uczestnika, który nie spełni w/w reguły.
 12. Każdy uczestnik obowiązany jest do bezpiecznej i niezagrażającej innym uczestnikom jazdy zgodnie z wyznaczonym kierunkiem trasy.
 13. Zawodnicy poruszają się prawą stroną jezdni, wyprzedzanie wyłącznie lewą stroną!
 14. W przypadku awarii roweru na trasie, Organizator nie zapewnia pomocy technicznej.
 15. Zawodnicy zobowiązani są do stosowania się do znaków oraz ostrzeżeń
  i nakazów służb Organizatora i sędziów na trasie zawodów. Sędziowie zawodów mają prawo do wykluczenia uczestnika, który nie przestrzega
  w/w reguły.
 16. Rower musi być całkowicie sprawny. O sprawności roweru, a tym samym dopuszczeniu go do startu decyduje sędzia, nadzorujący wprowadzanie rowerów do strefy zmian.
 17. Wszelkie odpady, które zawodnik chce wyrzucić mogą być pozostawione wyłącznie w oznaczonej tzw. „strefie bufetowej” na długości do 100 m
  za punktem odświeżania. Śmiecenie w innych punktach będzie karane karą czasową 1 minuty.

VIII. WPROWADZANIE ROWERÓW DO STREFY ZMIAN

 1. Zawodnicy mogą pozostawić rower w strefie zmian 29.07.2017 w godzinach 9.00 – 11.15
 2. Strefa zmian jest wygrodzona i dozorowana.
 3. Ze względów bezpieczeństwa rowery wprowadzone do strefy zmian nie będą mogły jej opuścić, aż do zakończenia zawodów (z wyłączeniem czasu rozgrywania części rowerowej).
 4. Organizator nie zapewnia żadnych pokrowców chroniących rowery przed ewentualnymi opadami atmosferycznymi.
 5. Ze względów bezpieczeństwa oprócz osób wyznaczonych przez organizatora bez okazania numeru startowego wstęp do strefy zmian jest wzbroniony.

IX. DEPOZYT

 1. Organizator zapewnia przechowanie w depozycie jedynie rzeczy, które znajdują się w jednej torbie. Torba musi być oznaczony naklejką z numerem.
 2. Za rzeczy wartościowe pozostawione w depozycie Organizator nie ponosi odpowiedzialności.
 3. Odbiór rzeczy będzie możliwy po zakończeniu Imprezy, po okazaniu numeru startowego.
 4. W przypadku zagubienia numeru startowego rzeczy pozostawione w depozycie zostaną wydane po odebraniu wszystkich pozostałych toreb z rzeczami pozostawionymi przez Uczestników oraz weryfikacji osoby zgłaszającej się po odbiór pozostawionej rzeczy.
 5. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że Organizator nie jest w stanie zweryfikować zawartości torby z rzeczami osobistymi deponowanymi przez Uczestnika Imprezy w depozycie i nie będzie uwzględniał żadnych reklamacji dotyczących jego zawartości.
 6. Organizator dołoży wszelkich starań, aby zdeponowane przez Uczestników torby były należycie zabezpieczone przed kradzieżą, zaginięciem
  i zniszczeniem.

X. KLASYFIKACJA I NAGRODY

 

1. Zawodnicy zostaną sklasyfikowani w kategorii OPEN oraz w kategoriach wiekowych:
Dystans 0,75 – 20 – 5

 

 • SZ (Sztafety – OPEN)
 • K, M (Kobiety, Mężczyźni – OPEN)
 • K14, M14 (14-15 lat)
 • K16, M16 (16-17 lat)
 • K18, M18 (18-29 lat)
 • K30, M30 (30-39 lat)
 • K40, M40 (40-49 lat)
 • K50, M50 (50-59 lat)
 • K60, M60 (60 lat i więcej)

 

Dystans: 1,5 – 40 – 10

 • SZ (Sztafety – OPEN)
 • K, M (Kobiety, Mężczyźni – OPEN)
 • K18, M18 (18-29 lat)
 • K30, M30 (30-39 lat)
 • K40, M40 (40-49 lat)
 • K50, M50 (50-59 lat)
 • K60, M60 (60 lat i więcej)
 • Zawodnicy w klasyfikacji generalnej kobiet (za miejsca I-III), generalnej mężczyzn (za miejsca I-III) oraz generalnej sztafet (za miejsca I-III) otrzymają medale okolicznościowe oraz nagrody rzeczowe.
 • Zawodnicy w klasyfikacji kategorii wiekowych otrzymają za miejsca I-III medale okolicznościowe odpowiednio złoto, srebro i brąz.
 • Każdy finalista zawodów otrzymuje na mecie pamiątkowy medal.
 • Odbiór nagród może nastąpić wyłącznie podczas kończącej zawody ceremonii wręczenia nagród.
 • Wręczenie nagród odbędzie się po przekroczeniu mety przez ostatniego uczestnika i nie później niż o godzinie 17:00.

 

XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Wiążąca i ostateczna interpretacja Regulaminu należy do Organizatora.
 2. Jeżeli którekolwiek z postanowień Regulaminu uznane zostanie, w całości lub częściowo, za nieważne lub niemożliwe do wyegzekwowania, to wszelkie inne postanowienia (w całości bądź częściowo) zachowają ważność i wykonalność.
 3. W sprawach nieujętych Regulaminem rozstrzyga Organizator.
 4. Uczestnicy oświadczają, że wszystkie dane personalne i dane dotyczące stanu zdrowia wpisane przez nich do formularza zgłoszeniowego są kompletne
  i zgodne z prawdą.
 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki i zdarzenia losowe zaistniałe podczas Imprezy.
 6. Dokonując rejestracji każdy uczestnik oświadcza, że bierze udział w Imprezie na własną odpowiedzialność (w przypadku uczestników niepełnoletnich na wyłączną odpowiedzialność rodziców lub opiekunów), zapoznał się
  z regulaminem zawodów i w pełni go akceptuje oraz nie będzie wnosić żadnych roszczeń w stosunku do Organizatora w razie zaistnienia zdarzeń losowych
  w trakcie trwania zawodów.
 7. Organizator oraz wszystkie osoby działające w jego imieniu lub z jego upoważnienia związane z przeprowadzeniem i organizacją Imprezy nie ponoszą odpowiedzialności za szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe uczestników, które wystąpią przed, w trakcie lub po zawodach.
 8. Uczestnicy ponoszą odpowiedzialność cywilną za wszystkie wyrządzone przez siebie szkody z własnej, wyłącznej winy innym uczestnikom wyścigu oraz osobom trzecim.
 9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kolizje i wypadki
  na trasie spowodowane z winy uczestnika.
 10. W razie wypadku lub powstałej szkody związanej z zawodami uczestnicy nie mogą występować z roszczeniami odszkodowawczymi wobec Organizatora lub osób działających w jego imieniu lub z jego upoważnienia, związanymi
  z przeprowadzeniem i organizacją Imprezy.
 11. Uczestnicy zobowiązują się do przestrzegania zarządzeń i poleceń ze strony służb porządkowych Organizatora w czasie trwania Imprezy.
 12. Uczestnicy Imprezy mają obowiązek stosowania się do poleceń funkcjonariuszy Policji, Straży Miejskiej, Straży Pożarnej oraz osób zabezpieczających trasę.
 13. Uczestnicy zobowiązują się do przestrzegania warunków regulaminu oraz warunków uczestnictwa.
 14. Uczestnik Imprezy wyraża zgodę na publiczne ogłoszenie wyników losowania nagród oraz na publiczne podanie jego danych osobowych w postaci imienia
  i nazwiska.
 15. Organizator oraz sponsorzy są uprawnieni do wykorzystania wizerunku, wypowiedzi i danych osobowych poszczególnych uczestników, biorących udział w Imprezie, przy czym wizerunek i dane te będą wykorzystywane
  w materiałach promujących Imprezę  i wydarzenia towarzyszące (prasa, radio, telewizja, Internet, materiały graficzne). Uczestnikom oprócz nagród nie przysługują żadne dalsze gratyfikacje, w szczególności wynagrodzenie z tytułu wykorzystania wizerunku, wypowiedzi i danych osobowych poszczególnych zawodników.
 16. Nieznajomość regulaminu Imprezy nie zwalnia zawodnika z zasad określonych przez Organizatora w w/w dokumencie.
 17. Uczestnik wyraża zgodę na poddanie się wymaganiom zawartym w niniejszym Regulaminie.
 18. Organizator ubezpiecza  wszystkich Uczestników imprezy od NNW
  na zasadach ogólnych.
 19. Organizator utrwala przebieg Imprezy dla celów dokumentacji oraz promocji lub reklamy Imprezy i imprez w przyszłych latach. Wizerunek osób przebywających na terenie Imprezy może zostać utrwalony, a następnie rozpowszechniany dla celów dokumentacyjnych, sprawozdawczych, reklamowych oraz promocyjnych, Organizatora oraz sponsorów.
 20. Zabrania się prowadzenia bez autoryzacji Organizatora jakiejkolwiek działalności handlowej lub innej zarobkowej, a także działalności reklamowej oraz promocyjnej na Terenie Imprezy.
 21. Wszelkie kwestie sporne rozstrzyga Organizator Imprezy.
 22. Nieprzestrzeganie regulaminu może być powodem wykluczenia uczestnika
  z Imprezy.
 23. Protesty i reklamacje należy składać w dniu zawodów do Organizatora głównego w biurze zawodów 15 min po zakończeniu wyścigu.
 24. W razie wystąpienia niesprzyjających warunków pogodowych uniemożliwiających przeprowadzenie części pływackiej, Organizator zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia duathlonu (bieg-rower-bieg).
 25. Wszelkie pytania dotyczące Imprezy należy kierować na adres e-mail k.dworznik@gmail.com
 26. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w regulaminie Imprezy.

 

PROGRAM MINUTOWY

Piątek 28.07.2017

18:00 – 21:00 Wydawanie pakietów startowych, informacja

Sobota 29.07.2017

09:00 – 11:00 biuro zawodów: weryfikacja zawodników, wydawanie pakietów startowych, rejestracja osobista, informacja
09:00 – 11:15 wprowadzenie rowerów do strefy zmian
11:45 odprawa techniczna oficjalne otwarcie zawodów (okolice startu)
12:00 START
16:00 zamknięcie trasy
16:00-16:30 wydawanie rowerów ze strefy zmian
17.00 Oficjalne zakończenie zawodów, dekoracja zwycięzców.

 

WZÓR UPOWAŻNIENIA

 • Upoważnienie i oświadczenie do odbioru pakietu startowego dla osoby innej niż zapisana – wypełnia upoważniający (wzór)

UPOWAŻNIENIE – format WORD – POBIERZ

UPOWAŻNIENIE – format PDF – POBIERZ

 

 

REGULAMIN DUATHLON KARTUZY 2017

FUN RACE 50m – 200m – 50 m (3-6lat)
DZIECI MŁODSZE 200m – 1000m – 100m (7-9lat)
DZIECI STARSZE  400m – 2000m – 200m (10-13 lat)
MŁODZICY I JUNIORZY MŁODSI 600m – 4000m – 1200m (14-17lat)
OPEN 2,5km – 20km – 5km (18+)

 

I. ORGANIZATORZY

 • Gmina Kartuzy
 • Centrum Sportów Wodnych i Promocji Regionu na Złotej Górze w Brodnicy Górnej k. Kartuz
 • PAS-JA Rekreacja Szkolenia Doradztwo Krystyna Dwórznik
 • Fundacja Silni Ciałem Niezłomni Duchem

II. TERMIN I MIEJSCE

 • 29 lipiec 2017
 • Centrum Sportów Wodnych i Promocji Regionu na Złotej Górze w Brodnicy Górnej k. Kartuz

III. CEL

 • Popularyzacja duathlonu  jako sportu powszechnego w tym  biegania i jazdy rowerem.
 • Promocja zdrowego stylu życia.
 • Promocja gminy Kartuzy.

IV. DYSTANSE

FUN RACE 50m – 200m – 50 m (3-6lat)

DZIECI MŁODSZE 200m – 1000m – 100m (7-9lat)

DZIECI STARSZE  400m – 2000m – 200m (10-13 lat)

MŁODZICY I JUNIORZY MŁODSI 600m – 4000m – 1200m (14-17lat)

OPEN 2,5km – 20km – 5km (18+)

 

V. LIMITY CZASOWE
Obowiązuje limit 1 godziny na ukończenie wyścigu dzieci oraz 2 godziny na ukończenie wyścigu dorosłych.

 

VI. POMIAR CZASU

 1. Elektroniczny pomiar czasu prowadzony będzie przez profesjonalną firmę pomiarową
 2. Na trasie Imprezy będą znajdowały się punkty kontrolne pomiaru czasu. Uczestnicy skracający trasę zostaną zdyskwalifikowani.
 3. Pomiar czasu odbywa się z pomocą zwrotnych chipów.
 4. Pozostawanie na trasie Imprezy po upływie wyznaczonego czasu, jak również nie stosowanie się do decyzji sędziów przenosi na uczestników odpowiedzialność stosownie do obowiązujących przepisów Kodeksu Cywilnego i prawa o ruchu drogowym.

VII. KLASYFIKACJE

FUN RACE – jest to wyścig bez klasyfikacji, którego celem jest zabawa.  Skierowany jest do najmłodszych adeptów duathlonu. Obecność rodzica w trakcie wyścigu jest obowiązkowa. Zadaniem rodzica jest asekuracja dziecka i czuwanie nad jego bezpieczeństwem.

DZIECI MŁODSZE – dziewczynki 7-9lat, chłopcy 7-9 lat

DZIECI STARSZE – dziewczynki 10-13 lat, chłopcy 10-13 lat

MŁODZICY – dziewczynki 14-15 lat, chłopcy 14-15 lat

JUNIORZY MŁODSI – dziewczynki 16-17 lat, chłopcy 16-17 lat

OPEN – kobiety, mężczyźni

O przynależności do poszczególnych kategorii wiekowych decyduje rok urodzenia.

VIII. ZGŁOSZENIA I OPŁATA STARTOWA

 1. Zgłoszenia będą przyjmowane poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na oficjalnej stronie internetowej zawodów: www.triathlonkartuzy.pl w zakładce rejestracja do dnia 27.07.2017.
 2. Zawodnicy startujący indywidualnie powinni dokonać opłaty startowej przelewem w następujących kwotach i terminach:

Duathlon dzieci (do 17 roku życia):

40,00 PLN – do 27.07.2017

 

Duathlon open (18+):

80,00 PLN – do 27.07.2017

 1. Dla rejestracji elektronicznej wpisowe musi zostać wniesione i zaksięgowane na rachunku bankowym poprzez link, przesłany na skrzynkę e-mail zawodnika zgłaszającego się elektronicznie do imprezy, najpóźniej do dnia 27 lipca 2017 r. do godz. 23:59. Za datę zapłaty uważa się datę uznania na rachunku bankowym Organizatora. Dopuszcza się okazanie potwierdzenia przelewu bankowego.
 2. Uczestnik zostanie wpisany na listę startową po zarejestrowaniu się poprzez formularz zgłoszeniowy oraz zaksięgowaniu opłaty startowej.
 3. Wpisowe nie podlega zwrotowi.
 4. Wpisowe nie podlega przepisaniu na inny rok imprezy.
 5. Wpisowe podlega jednorazowemu przepisaniu na innego uczestnika. Opłata wynosi  15 zł.
 6. W ramach opłaty startowej każdy uczestnik otrzymuje: pakiet numerów startowych, pamiątkowy medal wręczany na mecie.
 7. Organizator nie zapewnia pokrowców na rower w strefie zmian.
 8. Organizator zabrania Uczestnikom sprzedaży odebranych pakietów startowych
  oraz zamiany chipów pomiędzy Uczestnikami pod rygorem dyskwalifikacji.

IX. ZASADY UCZESTNICTWA

 1. W Imprezie mogą uczestniczyć osoby, urodzone od 2014 r. włącznie, w przypadku osób niepełnoletnich oświadczenie podpisuje pełnoprawny opiekun.
 2. Uczestnik otrzyma pakiet numerów startowych, które należy umieścić we właściwym, widocznym miejscu. 1 nr na kask (z przodu), 2 nr na kask (boki kasku) 1 nr na rower (sztyca), 1 nr startowy (na taśmę startową, zakładany na rower i bieg), 1 nr na worek do depozytu.
 3. Numer startowy w trakcie konkurencji kolarskiej powinien być umieszczony na dolnej części pleców, w trakcie konkurencji biegowej – z przodu.
 4. Uczestnicy Imprezy oraz wszystkie inne osoby, które znajdują się na terenie Imprezy obowiązani są zachowywać się w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu innych osób obecnych na Imprezie, a w szczególności przestrzegać postanowień Regulaminu. Zakazane jest niszczenie oznaczeń i tablic informacyjnych, nośników reklamowych, urządzeń i sprzętu znajdującego się na terenie Imprezy, itp.
 5. Rozpoczęcie jazdy rowerowej może nastąpić wyłącznie po przekroczeniu belki umieszczonej kilkanaście metrów za strefą zmian. Sędziowie zawodów mają prawo do wykluczenia uczestnika, który nie spełni w/w reguły.
 6. Kończąc rywalizację w części rowerowej Zawodnicy zsiadają z roweru przed belką umieszczoną kilkanaście metrów przed strefą zmian i dobiegają z rowerem do w/w
 7. Zapięty kask podczas konkurencji rowerowej – OBOWIĄZKOWY. Sędziowie zawodów mają prawo do wykluczenia uczestnika, który nie spełni w/w reguły.
 8. Każdy uczestnik obowiązany jest do bezpiecznej i niezagrażającej innym uczestnikom jazdy zgodnie z wyznaczonym kierunkiem trasy.
 9. Zawodnicy poruszają się prawą stroną jezdni, wyprzedzanie wyłącznie lewą stroną!
 10. W przypadku awarii roweru na trasie, Organizator nie zapewnia pomocy technicznej.
 11. Zawodnicy zobowiązani są do stosowania się do znaków oraz ostrzeżeń i nakazów służb Organizatora i sędziów na trasie zawodów. Sędziowie zawodów mają prawo do wykluczenia uczestnika, który nie przestrzega w/w reguły.
 12. Rower musi być całkowicie sprawny. O sprawności roweru, a tym samym dopuszczeniu go do startu decyduje sędzia, nadzorujący wprowadzanie rowerów do strefy zmian.
 13. Wszelkie odpady, które zawodnik chce wyrzucić mogą być pozostawione wyłącznie w oznaczonej tzw. „strefie bufetowej” na długości do 100 m za punktem odświeżania. Śmiecenie w innych punktach będzie karane karą czasową 1 minuty.

X. WPROWADZANIE ROWERÓW DO STREFY ZMIAN

 1. Zawodnicy mogą pozostawić rower w strefie zmian 29.07.2016 w godzinach 9.00-9.45 Duathlon dzieci oraz 9.00 – 11.15 Duathlon open.
 2. Strefa zmian jest wygrodzona i dozorowana.
 3. Ze względów bezpieczeństwa rowery wprowadzone do strefy zmian nie będą mogły jej opuścić, aż do zakończenia zawodów (z wyłączeniem czasu rozgrywania części rowerowej).
 4. Organizator nie zapewnia żadnych pokrowców chroniących rowery przed ewentualnymi opadami atmosferycznymi.
 5. Ze względów bezpieczeństwa oprócz osób wyznaczonych przez organizatora bez okazania numeru startowego wstęp do strefy zmian jest wzbroniony.

XI. DEPOZYT

 1. Organizator zapewnia przechowanie w depozycie jedynie rzeczy, które znajdują się w worku foliowym pakietu startowego. Worek musi być oznaczony naklejką z numerem.
 2. Za rzeczy wartościowe pozostawione w depozycie Organizator nie ponosi odpowiedzialności.
 3. Odbiór rzeczy będzie możliwy po zakończeniu Imprezy, po okazaniu numeru startowego.
 4. W przypadku zagubienia numeru startowego rzeczy pozostawione w depozycie zostaną wydane po odebraniu wszystkich pozostałych worków z rzeczami pozostawionymi przez Uczestników oraz weryfikacji osoby zgłaszającej się po odbiór pozostawionej rzeczy.
 5. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że Organizator nie jest w stanie zweryfikować zawartości worka z rzeczami osobistymi deponowanymi przez Uczestnika Imprezy w depozycie i nie będzie uwzględniał żadnych reklamacji dotyczących jego zawartości.
 6. Organizator dołoży wszelkich starań, aby zdeponowane przez Uczestników worki były należycie zabezpieczone przed kradzieżą, zaginięciem i zniszczeniem.

XII. KLASYFIKACJA I NAGRODY

 1. Zawodnicy w kategorii dzieci młodsze, dzieci starsze, młodzicy, juniorzy młodsi oraz open  za zajęcie miejsc I-III otrzymają medale okolicznościowe. (złoty, srebrny, brązowy odpowiednio za zajęte miejsce)
 2. Każdy finalista zawodów otrzymuje na mecie pamiątkowy medal.
 3. Odbiór nagród może nastąpić wyłącznie podczas kończącej zawody ceremonii wręczenia nagród.
 4. Wręczenie nagród odbędzie się po przekroczeniu mety przez ostatniego uczestnika i nie później niż o godzinie 11:00 dla Duathlonu dzieci oraz 17.00 dla Duathlonu open.

XIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Wiążąca i ostateczna interpretacja Regulaminu należy do Organizatora.
 2. Jeżeli którekolwiek z postanowień Regulaminu uznane zostanie, w całości lub częściowo, za nieważne lub niemożliwe do wyegzekwowania, to wszelkie inne postanowienia (w całości bądź częściowo) zachowają ważność i wykonalność.
 3. W sprawach nieujętych Regulaminem rozstrzyga Organizator.
 4. Uczestnicy oświadczają, że wszystkie dane personalne i dane dotyczące stanu zdrowia wpisane przez nich do formularza zgłoszeniowego są kompletne i zgodne z prawdą.
 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki i zdarzenia losowe zaistniałe podczas Imprezy.
 6. Dokonując rejestracji każdy uczestnik oświadcza, że bierze udział w Imprezie na własną odpowiedzialność (w przypadku uczestników niepełnoletnich na wyłączną odpowiedzialność rodziców lub opiekunów), zapoznał się z regulaminem zawodów i w pełni go akceptuje oraz nie będzie wnosić żadnych roszczeń w stosunku do Organizatora w razie zaistnienia zdarzeń losowych w trakcie trwania zawodów.
 7. Organizator oraz wszystkie osoby działające w jego imieniu lub z jego upoważnienia związane z przeprowadzeniem i organizacją Imprezy nie ponoszą odpowiedzialności za szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe uczestników, które wystąpią przed, w lub po zawodach.
 8. Uczestnicy ponoszą odpowiedzialność cywilną za wszystkie wyrządzone przez siebie szkody z własnej, wyłącznej winy innym uczestnikom wyścigu oraz osobom trzecim.
 9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kolizje i wypadki na trasie spowodowane z winy uczestnika.
 10. W razie wypadku lub powstałej szkody związanej z zawodami uczestnicy nie mogą występować z roszczeniami odszkodowawczymi wobec Organizatora lub osób działających w jego imieniu lub z jego upoważnienia, związanymi z przeprowadzeniem i organizacją Imprezy.
 11. Uczestnicy zobowiązują się do przestrzegania zarządzeń i poleceń ze strony służb porządkowych Organizatora w czasie trwania Imprezy.
 12. Uczestnicy Imprezy mają obowiązek stosowania się do poleceń funkcjonariuszy Policji, Straży Miejskiej oraz osób zabezpieczających trasę.
 13. Uczestnicy zobowiązują się do przestrzegania warunków regulaminu oraz warunków uczestnictwa.
 14. Uczestnik Imprezy wyraża zgodę na publiczne ogłoszenie wyników losowania nagród oraz na publiczne podanie jego danych osobowych w postaci imienia i nazwiska.
 15. Organizator oraz sponsorzy są uprawnieni do wykorzystania wizerunku, wypowiedzi i danych osobowych poszczególnych uczestników, biorących udział w Imprezie, przy czym wizerunek i dane te będą wykorzystywane w materiałach promujących Imprezę   i wydarzenia towarzyszące (prasa, radio, telewizja, Internet, materiały graficzne). Uczestnikom oprócz nagród nie przysługują żadne dalsze gratyfikacje, w szczególności wynagrodzenie z tytułu wykorzystania wizerunku, wypowiedzi i danych osobowych poszczególnych zawodników.
 16. Nieznajomość regulaminu Duathlon Kartuzy 2017 nie zwalnia zawodnika z zasad określonych przez Organizatora w w/w dokumencie.
 17. Uczestnik wyraża zgodę na poddanie się wymaganiom zawartym w niniejszym Regulaminie.
 18. Organizator utrwala przebieg Imprezy dla celów dokumentacji oraz promocji lub reklamy Imprezy i imprez w przyszłych latach. Wizerunek osób przebywających na terenie Imprezy może zostać utrwalony, a następnie rozpowszechniany dla celów dokumentacyjnych, sprawozdawczych, reklamowych oraz promocyjnych, Organizatora oraz sponsorów.
 19. Zabrania się prowadzenia bez autoryzacji Organizatora jakiejkolwiek działalności handlowej lub innej zarobkowej, a także działalności reklamowej oraz promocyjnej na Terenie Imprezy.
 20. Organizator nie zapewnia uczestnikom ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków.
 21. Wszelkie kwestie sporne rozstrzyga Organizator Imprezy.
 22. Nieprzestrzeganie regulaminu może być powodem wykluczenia uczestnika z Imprezy.
 23. Protesty i reklamacje należy składać w dniu zawodów do Organizatora głównego w biurze zawodów 15 min po zakończeniu każdego ze startów.
 24. W razie wystąpienia niesprzyjających warunków pogodowych uniemożliwiających przeprowadzenie zawodów. Organizator zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia zawodów biegowych.
 25. Wszelkie pytania dotyczące Imprezy należy kierować na adres fundacja@scnd.pl.
 26. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w regulaminie Duathlon Kartuzy 2017.

 

 

XIV. PROGRAM MINUTOWY DUATHLON  KARTUZY 2017

Piątek 28.07.2017

18:00 – 21:00 Wydawanie pakietów startowych

Sobota 29.07.2017

08:30 – 9:30 biuro zawodów: weryfikacja zawodników, wydawanie pakietów, informacja.

09:00 – 9:45 wprowadzenie rowerów do strefy zmian Duathlon dzieci

9:00 – 11.15 wprowadzenie rowerów do strefy zmian Duathlon open

09:45 odprawa techniczna oficjalne otwarcie zawodów (okolice sceny)

10:00 START  Duathlon Dzieci

11:00 zamknięcie trasy, dekoracja zwycięzców

11:00-11:30 wydawanie rowerów ze strefy zmian Duathlon dzieci

11:30 odprawa techniczna Duathlon open (okolice sceny)

12:00 start Duathlon open

16:00 zamknięcie trasy

16:00-16:30 wydawanie rowerów ze strefy zmian

17.00 oficjalne zakończenie zawodów, dekoracja zwycięzców.

 

 

ZGODA RODZICÓW / OPIEKUNÓW PRAWNYCH – wzór

Wyrażamy zgodę na udział naszego dziecka/podopiecznego: …………………………………………… (imię i nazwisko dziecka /podopiecznego ); w  Duathlon Kartuzy dla Dzieci 2017, który odbędzie się w dniu 29 lipiec  2017 r. przy Centrum Sportów Wodnych i Promocji Regionu na Złotej Górze w Brodnicy Górnej k. Kartuz organizowanego przez Gminę Kartuzy oraz Fundację Silni Ciałem Niezłomni Duchem

Oświadczamy, że:

– znany jest nam cel, charakter i regulamin Duathlon Kartuzy 2017 dla Dzieci,

– u dziecka/ podopiecznego nie ma przeciwwskazań zdrowotnych lub wychowawczych, które mogą utrudniać lub uniemożliwić jego udział w Duathlon Kartuzy 2017 dla Dzieci,

– wyrażamy zgodę na używanie i rozpowszechnianie wizerunku lub wypowiedzi naszego dziecka/ podopiecznego oraz jego danych osobowych przez Fundację Silni Ciałem Niezłomni Duchem w celach promocyjnych i marketingowych w związku z organizacją i przeprowadzeniem Duathlon Kartuzy 2017 dla Dzieci i wydarzeniami jemu towarzyszącymi, w szczególności w prasie, radio, telewizji, Internecie, materiałach promocyjnych

– wyrażamy zgodę na przetwarzanie danych osobowych naszego dziecka/podopiecznego udostępnionych w związku z udziałem w Duathlon Kartuzy 2017 dla Dzieci zgodnie z ustawąz dnia 29 sierpnia 1997 r. ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 1182, z

– wyrażamy zgodę na publiczne ogłoszenie wyników Duathlon Kartuzy 2017 dla Dzieci oraz na publiczne podanie danych osobowych naszego dziecka/podopiecznego w postaci jego imienia i nazwiska.

Podpisy rodziców/ opiekunów prawnych dziecka:

złożone dnia …………………………………………… w …………………………………………………………

Imię i nazwisko rodzica lub opiekuna prawnego………………………………………………………..

Zam. …………………………………………………. Dowód tożsamości numer …………………… seria ………………………………………

Imię i nazwisko rodzica lub opiekuna prawnego

Zam. …………………………………………………. Dowód tożsamości numer …………………… seria ……………………………………..